J-KLUBBEN HAR OPRETTET EN FACEBOOKSIDE


-- PDF Download J-KLUBBEN HAR OPRETTET EN FACEBOOKSIDE --


Hej Alle Juniorbåd sejler og andre som er interesserede i den flotte klassiske 15KVM2 juniorbåd

J-klubben har oprettet en facebookside. Ideen er at give både medlemmer og andre med interesse i juniorbåden mulighed for direkte udveksling af erfaringer. Derudover vil vi også gerne ud så bredt som muligt, b.l.a. i forbindelse med årets klassemesterskab, som jo kombineret med KDY’s 150 års jubilæum. På facebook søg på juniorbåd, kdy15kvm2 eller j-klubben eller på linket her https://www.facebook.com/groups/771465729622614/.

Mange sejler hilsner

Webmaster Alice S Jespersen og Bestyrelses medlem Lars Kristensen

 

PUST nr.1 2016


-- PDF Download PUST nr.1 2016 --


Hej Alle Junior bådssejler og medlemmer

Det nye PUST er blevet sendt ud til alle J-klubbens Aktive og Passive medlemmer. Hvis  ikke i har modtaget det nye PUST når denne uge er gået, så kontakt venligst

Redaktør/webmaster/kasserer: Alice Starberg Jespersen på mail: zenta2103@hotmail.dk eller mobilnr. 2344 7536.

Mange sejler hilsner

Alice S Jespersen

 

 

LINKS til KDY´S 150 års jubilæum, KM 2016 for 15 kvm juniorbåde


-- PDF Download LINKS til KDY´S 150 års jubilæum, KM 2016 for 15 kvm juniorbåde --


Hej alle juniorbåd sejlere

Jeg har oprettet et link under faneblad LINKS, sådan at i direkte kan komme ind på en hjemmeside, som kongelig dansk yachtklub har oprettet i anledning af deres 150 års jubilæum. Her kan man tilmelde sig til KM 2016 og her står hele programmet og mange andre informationer.

Mange sejler hilsner
Webmaster/kasserer/Redaktør
Alice S Jespersen

KAPSEJLADSKALENDER 2016


-- PDF Download KAPSEJLADSKALENDER 2016 --


KAPSEJLADSKALENDER 2016

27.-29. Maj
MAX-OERTZ-REGATTA i Neustadt
www.max-oertz-regatta.de

07./8.-9. Juli
Klassemesterskab i Skovshoved Havn
www.kongeligdanskyachtklub.dk

27./28. August
”SEASONS END” i Hamburg
www.hsc-hamburg.de

24.-25.september
RY OPEN—revival (i Horsens)
Sven Krüger—Verner Jensen
Www.kdyjunior.dk

Referat fra J-klubbens generalforsamling 2015


-- PDF Download Referat fra J-klubbens generalforsamling 2015 --


Referat fra J-klubbens generalforsamling 2015

Fredag den 26. juni 2015 kl. 20.40 – 21.10 i Yachtklubben Furesøen.

Indledningsvis bød CC Lassen velkommen.

1. valg af dirigent

Verner Jensen valgtes. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. formandens beretning

Formandens beretning for klubåret 2014 – 2015
Året. Der er to sejlsæsoner om året, en hvor bådene er i vandet og der sejles, og en hvor bådene er på land og vi mindes den forgange sejlsæson og drømmer om den kommende. Det afspejles i indholdet i hvert af de to årlige udgivelser Pust. I efterårsnummeret genoplevede vi de fire stævner gennem Nr. 2’s fortællinger, det er meget hyggeligt. Det er genialt fundet på, at de er Nr. 2, der skal fortælle, det giver relevant indhold i bladet. I forårsnummeret er der ingen kapsejladsberetninger, hvilket giver plads til andre emner, der vedrører vores dejlige båd, hvordan den blev benyttet tidligere fortalt af andre end os selv, og mange andre emner.
Pust blev udgivet to gange i klubåret ved Kirsten Jørgensens store indsats. Det er vi taknemmelige for er lykkedes.
Kirsten har været redaktør siden efteråret 2001. Dengang udkom Pust fire gange om året. Som konsekvens af det reducerede medlemstal besluttede man at udgive to numre om året fra 2011. Sideløbende har Kirsten været ”Webmaster” for hjemmesiden www.kdyjunior.dk. For nogle måneder siden ringede Kirsten til mig og meddelte, at nu ville hun slutte. Vi kan blot være taknemmelige for Kirstens indsats som har givet os mange flotte Pust, og sende hende mange tak for det.
Vi er så begunstigede, at vi har flere ildsjæle med os. Alice S. Jespersen tilkendegav hurtigt, at hun er interesseret i at overtage Pust og hjemmesiden. Det modtager vi med stor tak og beundring for at hun vil gøre det, og vi ser frem til samarbejdet om det.
Klassebåde. Dansk Sejlunion inviterede klassebådsklubberne til en drøftelse i Kerteminde i januar. Årsagen var, at DS havde interesseret sig meget lidt for klassebåde. Det ville man råde bod på. Der deltog 31 repræsentanter ud af mere end 80 mulige. Det gennemgående træk er fald i aktive sejlere, fald i medlemstal, så spørgsmålet er hvad man kan gøre for at øge interessen for at sejle og være aktive. Man havde etableret et netværk til udveksling af erfaringer på DS hjemmeside. Det var temmelig travlt i et par måneder, men nu der meget stille.
Øresundsuge. Tre dragesejlere drømte om at etablere en sejlsportsuge – uge 33 – på hele Øresund. Sejlklubberne skal hver især arrangere forskelligt med tilknytning til vandet. Uge afsluttes med et fælles arrangement med sejlads til Københavns havn og fest i Skuespilhuset. Vi har ikke kontaktet nogen klub med henblik på at træde ind i en eller flere dage med sejladser.
KDY 2016. Det bliver stort, som det blev omtalt ved generalforsamlingen i 2014.
Tak. Jeg vil udtale den varmeste tak til alle der har været med til at arrangere og alle, der har deltaget, det er det, der bærer hvor klub gennem året. Der er rigtig mange gode minder om det. Der skal også lyde en tak til vore sponsorer, der hjælper med til at vi kan få Pust i posten.
Jeg vil takke min bestyrelse for indsatsen igennem året.
CC

Beretningen blev godkendt.

3. årsregnskab

Alice gennemgik regnskabet, der med årets resultat på kr. 303 og en balance på kr. 22.043 blev drøftet, bl.a. trykkeomkostningerne til Pust.

Lars Kristensen foreslog, at det blev undersøgt om der er besparelses muligheder ved samtryk med andre special klubber.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

5. fastsættelse af budget og kontingent

Samme som 2014.

6. valg af formand

C. C. Lassen blev genvalgt.

7. valg af bestyrelsesmedlemmer

Arne Jensen og Jens Nørgaard blev genvalgt. Lars Kristensen blev valgt som nyt medlem, så bestyrelsen igen består af 5 medlemmer.

Verner Jensen blev valgt som suppleant.

8. valg af revisor

Verner Vestergaard blev valgt. Revisorsuppleant Verner Jensen.

9. vedtægter og klasseregler

Ingen ændringer til vedtægter og klasseregler.

10. eventuelt

Stor tak til Kirsten for hendes indsats gennem 14 år som redaktør af Pust. Bestyrelsen videreformidler denne tak til Kirsten.

Juniorbådsregisteret ved Kim Hegn Hansen blev drøftet. Initiativet er fint men det virker meget uoverskueligt. Lars Kristensen foreslog at det blev vurderet om J-klubben skal etablere et samarbejde. Bestyrelsen vil foretage en statusvurdering og herefter overveje evt. samarbejdsmuligheder.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Referent: Jens Nørgaard Godkendt af dirigenten: Verner Jensen

Beretning fra Klassemesterskab 2015 Furesøen


-- PDF Download Beretning fra Klassemesterskab 2015 Furesøen --


SKANDALEN PÅ FURESØEN …
I weekenden den 26-28 juni afholdtes Klassemesterskab 2015 på Furesøen fra YF – Yachtklubben Furesøen.
Tilmeldt var i alt 9 danske og 1 tysk båd og alle 10 mødte til start lørdag kl 10.
Vejrudsigten var som sædvanlig ikke for lovende – men man skal heldigvis ikke tro for meget på sådan noget.
Arrangementet startede helt frivilligt med deltagelse i torsdags match på Furesøen. Dette er en ugentlig kapsejlads arrangeret på skift at Farum Sejlklub, Birkerød Sejlklub og YF med start kl 1830. Første start er Wayfarer som typisk er en 10-15 stykker. 2. start er Ynglinge hvor der normalt er en 7-14 både med og sidste start – blanding af lidt af hvert, Stortrisser, Juniorbåd, Lynæs, Soling osv. Normalt deltager 1 eller 2 juniorbåde men denne torsdag startede vi 5 juniorbåde til en sejlads på en gammeldags olympisk 3 kants bane … kryds/trekant/pølse/kryds til mål. Skøn aften med fine vindforhold på 3-6 m/s.
Fredag var lidt mere officiel ankomstdag – og de 4 overnattende telte begyndte at skyde op på havnen – både blev sat i vandet, rigget til osv. Præcis kl 17 udlagdes en simpel op-ned bane lige uden for havnen for at dommeren kunne øve sig på start proceduren osv. Vi var igen 5 juniorbåde på vandet som gennemførte en fin sejlads i meget let vind (1-3 m/s). Traditionen tro blev grillen på havnen tændt til ‘grill selv’ arrangement. Endnu en skøn aften hvor vejret holdt og der blev spist udenfor i solnedgangens stråler. Efterfølgende afholdtes J-klubbens generalforsamling.
Lørdag morgen gik første start kl 1015 da hele feltet var nået frem til banen. Der blev gennemført 5 gode sejladser i fint vejr – mest solskin og 3-5 m/s. Det var tæt og spændende fra start til slut. Ikke mindst starten hvor linjen ikke havde plads til ret meget mere end de 10 deltagende både på engang.
J-436 (som havde fået tæv i de 2 foregående dages tune-up sejladser) lagde hårdt ud med 2 første pladser. J-438 svarede stærkt igen med at vinde de 2 næste sejladser, mens J-418 tog sig af sidste sejlads.
Da vi netop var kommet i havn og havde fået rigget af – så kom regnen – god timing. Lørdag aften spistes der ‘galla middag’ i klubhuset med deltagelse af de fleste sejlere og lidt ekstra påhæng. En rigtig hyggelig aften.
Søndag morgen gik det løs igen. Vinden var drejet 180 grader. Der blev som planlagt gennemført 3 sejladser. Den midterste var tæt på at blive skudt af pga. tidsgrænsen. Vinden kom og gik forskellige (og lidt uforudsigelige) steder på banen. J-438 var den klogeste i den sejlads. De lagde sig (måske bevidst) allersidst på første op kryds – og nede ved bundmærket havde de så evnen til at se hvor man IKKE skulle sejle hen – og vupti efter andet op kryds lå de nr. 1 og holdt den hjem. Ellers blev dagen domineret af J-438 og J-418 som delte sejladserne mellem sig.
Kl 1445 blev der kaldt til Præmier overrækkelse.
1. præmien gik til J-438 (Jens, Arne og Alice)
2. præmien blev tildelt J-436 (Lars og Jens-Ole)
3. præmien blev tildelt J-418 (Torben og Lotte)
Vi fik kaffe, jordbærtærte og alle sagde pænt farvel da bådene var pakket.
Næste dag rullede SKANDALEN så …. Det viste sig at der havde været pointlighed mellem J-436 og J-418. Afgørelsen om hvem der blev 2er og 3er var en smule uklar. Efter granskning af resultatlisten viste den at J-436 havde 2 x 1 pladser mens J-418 havde 3 x 1 pladser. Det var tæt på at diverse retsinstanser og sejlunion blev involveret – men efter overdommer Peter Salskov kom hjem fra en forretningsrejse (han måtte rejse søndag og deltog ikke i resultatberegningen) blev det klart at der var sket en fejl. J-418 var den berettigede indehaver af 2. præmien mens J-436 blev degraderet til 3. præmien. Torben og undertegnede skal dyste igen på Alsteren i Hamborg 29-30 August … så vi har aftalt at vi starter pænt med at bytte præmier på land … og så er det ellers ‘af med handskerne’ når vi går i gang med sejladserne derude på Alsteren med vindspring mellem højhusene og turistbåde som kommer på tværs af feltet i tide og utide.
Slutteligt vil jeg sige at det er første men forhåbentlig ikke sidste gang jeg er involveret i at afholde stævne for Juniorbåde. Der er selvfølgelig lidt arbejde involveret – og uden min hustru Dorthes hjælp havde det nok heller ikke gået så nemt at være både medarrangør og medsejlende. Men en sjov og dejlig oplevelse. Tak fordi i kom til Furesøen.

De bedste hilsner J-436 / Lars Mathiasen

Mentor-ordning – kom godt i gang


-- PDF Download Mentor-ordning – kom godt i gang --


Har du brug for hjælp?

KDY 15m2/juniorbådsklassen har mange dygtige og rutinerede sejlere, og det kan måske som ny virke uoverskueligt at møde op til hård kamp. Men klassens sejlere er samtidig søde og venlige mennesker og vil altid gerne give en hjælpende hånd. Vi ønsker i bestyrelsen at se så mange deltagere som muligt til vore stævner og iværksætter derfor en hjælpepakke.

Såfremt du er ny eller mindre øvet, finder vi en garvet sejler, der vil hjælpe med at rigge din båd til kapsejlads, give gode fiduser og i det hele taget hjælpe dig. Det kan enten være i forbindelse med et stævne eller til en aftensejlads, alt afhængig af situationen.

Hvilken person vi finder, vil være afhængig af hvor i landet du hører til og hvilket stævne du ønsker at deltage i.

Vi kender alle det, at komme til en forsamling og ikke kende nogen.

En naturlig del af pakken vil derfor være at introducere dig for de andre sejlere, som alle vil tage godt imod dig.

Få del i oplevelserne og kontakt:

Jens Nørgaard

Mob.: 20408065

Email: jnoe@kabelmail.dk