Historie

En kreds af aktive juniorbådssejlere startede under landsstævnet i Ebeltoft 1963 J-klubben, med det formål at samle Danmarks privatejede juniorbåde, at gøre bådene ens, samt at medvirke til udvikling af klassen. For at leve op til dette formål og for at øge interessen for juniorbåden blandt private foreslog klubben at der inden for denne bådtype blev startet årlige kapsejladser om Danmarks Mesterskab.


Dette blev godkendt af Dansk Idrætsforbund på betingelse, at bådene var private, og navnet ændret til KDY 15 m2. Ordet juniorbåd måtte ikke benyttes om de private både, men skulle for fremtiden kun betegne klubbådene. KDY gik med på disse betingelser, men under forudsætning, at tegninger og byggebestemmelser ikke ændres, men nøje holdes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende for KDY juniorbåden. Der blev derefter, efter forslag fra de privatejere, nedsat et udvalg, som reviderede byggebestemmelserne og klassebestemmelserne.

Ved landsstævnet i Horsens i 1964 blev der for første gang afholdt danmarksmesterskabssejladser for KDY 15 m2 . i forbindelse med stævnet holdt klubben et møde, hvor man blev enige om det nye navn J-klubben, med undertitlen “specialklubben for KDY 15 m2. I forbindelse med mødet blev der valgt en bestyrelse, som skulle udforme bestemmelser til bedre kontrol af bådene og udarbejde et forslag til klubbens love. Da KDY senere på året annullerede danmarksmesterskabet på grund af den store uregelmæssigheder på bådene, var en indsats fra J-klubben med hensyn til kontrolmålinger endnu mere påkrævet og i foråret 1965 blev KDY 15 m2-ejere gennem “Sejl og Motor” kraftigt opfordret til at bringe deres både i overensstemmelse med de gældende klasseregler.


Ved danmarksmesterskabet i forbindelse med landsstævnet i Skælskør 1965 afholdt klubben sin generalforsamling. Bestyrelsens lovforslag blev fremlagt og godkendt og forslaget angående kontrolmåling af sejl og rig blev ligeledes vedtaget. Ved en følgende kontrolmåling fandtes kun mindre uregelmæssigheder, der nåede at blive rettet inden kapsejladserne begyndte, således at man kunne afvikle en række fair sejladser og kårde et værdigt mesterskabshold. Der er efterhånden afviklet danmarksmesterskaber i mange danske sejlsportsbyer, da der hvert år er afviklet mesterskaber. Tilslutningen har for det meste været tilfredsstillende.


Efter at KDY har overdraget rettighederne for KDY 15 m2 og KDY 15 m2 juniorbåd til Dansk Sejlunion, er mange længe ønskede ændringer på J-klubbens initiativ blev gennemført, og der foreligger et nært og godt samarbejde mellem Dansk Sejlunion og J-klubben.