Udgiver og ansvar

Webmaster/Redaktion:

Alice Starberg Jespersen
Solsikkevej 38 B
9900 Frederikshavn

Formand: Lars Kristensen,  Ellemosevej 20, 2900 Hellerup

Ophavsrettighederne til alt materiale på kdyjunior.dk hjemmeside på Internet tilhører J-Klubben med mindre andet er angivet.
Materialet er som til privat brug, og til dette formål kan der frit downloades og printes materiale. Der kan frit linkes til siderne, gerne med brug af J-Klubbens logo. Links til J-Klubben informationer skal ske til en side med navigation, der har en selvstændig URL.
Links til grafikelementer samt indkopiering af informationerne på andre hjemmesider, det være sig privatpersoners, virksomheders, organisationers o.a., eller anden form for redigeret brug af materialet fx til kommercielt brug i informations- eller salgsøjemed må ikke ske uden forudgående skriftlig aftale med J-Klubben.